Rådgivning

Ønsker du at opnå vækst, drive forretningsudvikling, øge indtjeningen eller udvikle en strategi for din virksomhed.

Strategisk forretningsudvikling – Skab en plan

Uanset hvilket projekt vi kaster os ud i, så har vi brug for en plan. Om det er en ‘kør selv ferie’ gennem Europa, opførelse af et hus eller en tilbygning, gælder det samme også for aktiviteten i din virksomhed. At have en plan er afgørende. Det er ikke nok blot at sætte mål. Mål uden en plan forbliver blot en drøm, og drømme materialiseres sjældent.

Som din personlige sparringspartner kan jeg rådgive om mål og udarbejdelse af planer.

Mål kan omfatte områder som forretningsudvikling, organisationsændring, opkøb, flytning, virksomhedssalg, nedtrapning, generationsskifte, markedsføring osv.

Planen skal præcisere, hvordan vi når målet, og det skal nedbrydes til så små elementer som muligt. Sæt elementerne på en liste, prioritér en ad gangen og sæt en slutdato. Når en opgave er fuldført, prioritér så den næste. På den måde kan det, der virker som at skulle spise en elefant, blive håndterbart over tid.

Michael Skou

Kontaktinformation

Skou Group ApS
CVR-nr: 33363761
Hovmarksvej 5
2640 Hedehusene